662

May 23, 2022

All Nations Junior Drummers

Ft. First Fire Dance

Ontario

Young drummers and young dancers come together in a Pow Wow style performance.

First fire dancers

Photo courtesy of the artist

JUNIOR

Overview

Enjoy a performance by Toronto Council Fire’s All Nations Junior Drummers, a First Nations Pow Wow-influenced youth drum group created to bring empowerment and identity to youth. The youth come from many different nations and communities across Turtle Island, including Dakota, Ojibwe, Chippewa and Cree, with many singers of all ages teaching each other new and old songs. All Nations Juniors Drummers have been recognized as a dedicated drum group in First Nations communities and continue to share their songs with all peoples. They are joined by the young dancers of First Fire Dance, who re-mix four dance styles: contemporary, break dancing, hip hop and traditional hoop dancing, all informed by all components of the Medicine Wheel. 

Gwaandaak Eshniigjig aanke Mewiidoonaa Anishnaabe Zhegaawin Medwegaageyaad. Ene-she bigwad, miigeynwaa maagweyaad niiyaap eshi ngoodoweanngesewad minwaa ednaakiiwad. Wii-aanke miidowad maandaa Medwegegaan, ekwaa Zhansweboongad gii-maachtaawok, Bezhik ataam, gemaachpiich giimaanjiinok, noong benjijibayad, Cree, Dakota, Ojibwe, Chippewa, Haudenosaunee, Naangwadnoong gegwa Anishnaabe iiyowsek wiidbaabook geynoowaa. Nsaadwenaachgaasowak, ezhi gichipiitendaagosiiyad. Giiyaabe gwaa naangwaa Negaamook Medwegaagewod, egwendaa genaan gwaa wiinoondaagwad. 

Ntaam Mskode Niimwin kinoomachigaaswok Eshkiniijek Niizhwaaswe Piinish Mdaaswe shin Nswaaswe ensaaboongisjig. Maandaa wewene gekenchigaadek, Niiwing shenaagwad Niimedwin eckinoomaachigaaswad Skeniimwin, Biikskaa Niimwin, Baabgwaashning Niimwin, Minwaa, Kete Onaak Niimwin Kina Kinoomaadwin wii miisek Mshkiki Detebesen minwaa wiinaadmaagwad wewene wiibemaadsiiwad, minwaa wiiaankiienmowad ensaagizhigak. Giiyaabe Ntaam Niimjik daankiitanaa-aa wiinaakiitwaa-aad bebebkaan bemaadsinjin maampii Regent Park minwaa Cabbage town ednaakijik. 

About Toronto Council Fire Native Cultural Centre

Toronto Council Fire Native Cultural Centre is an autonomous, vibrant cultural agency that serves the Indigenous community with confidence and commitment to their well-being. 

About First Fire Dance Program

The First Fire Dance Program offers technical training to youth between the ages of 7 and 18. This popular program consists of four different professional dance instructions: Contemporary, Break Dancing, Hip Hop and Traditional Hoop Dancing and itcaters to all components of the Medicine Wheel to foster healthy lifestyle choices and confidence in everyday life. In addition, the First Fire Dance team follows the mission of working with the diverse Regent Park and Cabbagetown neighbourhood. 

Dates & Times

May 23
12:15pm – 1pm

Venue

Stage in the Park

235 Queens Quay West
Toronto, ON

Keywords DanceKidsMusicPerformance